Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest 3Way Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-631 Warszawa (dalej jako „Spółka” ), e-mail: info@3way.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000262405. Z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@3way.pl

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z 3Way Sp.zo.o oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
b) marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usługi świadczonej przez 3Way Sp.z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcami danych osobowych będą:
a) upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne
b) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, wysyłki SMS oraz podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla 3Way

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a) trwania umowy o świadczenie usług przez 3Way Sp.zo.o a w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji
b) prowadzenia działań marketingowych przez 3Way Sp.zo.o. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli 3Way Sp.zo.o. przetwarza je:
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku

Twoje dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Załóż konto i rozpocznij
14-dniowy bezpłatny okres próbny

Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych teleadresowych oraz oświadczasz że zapoznałeś się z klauzulą informacyjną oraz akceptujesz jej warunki 3WAY Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu przedstawienia mi informacji handlowej przez telefon - wyrażenie zgody jest świadome i dobrowolne ale niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego.

Administratorem Danych Osobowych jest 3WAY Sp. z o.o. Więcej

Dziękujemy!

Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby pomóc Ci dostosować nasz produkt do Twoich potrzeb.

Do usłyszenia!

Masz pytania?
Czekamy na Twój kontakt: pomoc@infoliniafastcall.pl